Preporučujemo da uvijek koristite gradaciju i performansu ulja propisanu od strane proizvođača!

Ukoliko imate nejasnoće u vezi motornog ulja, za pomoć prije kupnje pitajte stručnu osobu!

Naručeno motorno ulje označava odluku kupca koji sa kupnjom preuzima odgovornost za mogućnost nastalih šteta pri uporabi neprikladnog ulja.